מרכז ההדרכה

מרכז הדרכה תבור הוקם בשנת 2018 על מנת להעשיר את שדרת המנהיגות הישראלית בתחום הפיקוד, החינוך והניהול תוך טיפוח זהותם הציונית והקניית כישורי ניהול, יזמות והובלה מעשיים.