המדרשה למנהיגות חברתית

המדרשה למנהיגות חברתית תבור פועלת מאז שנת 2010 במטרה לטפח עתודת מנהיגות צעירה למדינת ישראל, המונעת מתוך תחושת שליחות, מעורבות וחיבור למורשת ישראל, לארץ ישראל ולעם ישראל.

המדרשה ממוקמת בעיר נוף הגליל מתוך כוונה לפעול ולהשפיע על העיר ועל ערים שכנות ולסייע בצמצום פערים חברתיים וחינוכיים.

חזון

מנהיגות המונעת מתוך תחושת שליחות ומחויבות לשגשוגה של הדמוקרטיה הישראלית ולהתהוותה כמרכזו הרוחני והתרבותי של העם היהודי.

ייעוד

הכשרת צעירים מעולים למנהיגות חברתית ולאומית לאתגרים העומדים לפתחם של מדינת ישראל והעם היהודי.

ערכים מובילים

מצויינות, שמחה ואהבת ישראל

כותרת הסבר על התמונה

כותרת הסבר על התמונה

כותרת הסבר על התמונה

הצוות

עמית דרי
ראש המדרשה
איתי פריד
סמנכ"ל העמותה
שגית מורד
מנהלת משרד

מנהלי התוכניות

גלעד שגב
ראש המכינה
מאיר עבו
מנהל תוכנית חץ וקשת
אושרת סיסו
מנהלת מרכז ההדרכה