הפרויקטים שלנו

המדרשה למנהיגות ציונית תבור פועלת מאז שנת 2010 במטרה לטפח עתודת מנהיגות צעירה למדינת ישראל המונעת מתוך שליחות ושייכות לעם היהודי, למורשת ישראל ולארץ ישראל, תוך טיפוח והקניית כישורי מנהיגות יזמות והובלה מעשיים.

המדרשה מפעילה ארבע תכניות ליבה: מכינת תבור, ש”ש קשת- תבור, תכנית קשת לתלמידי תיכון ומכון תבור למפקדים וסגלי הוראה.

המכינה

תכנית בת 10 חודשים לבוגרי שמינית טרום גיוסם לצה“ל, הפועלת להכשרת צעירים מעולים וחדורי מוטיבציה, להתמודד עם אתגריה המורכבים של חברה הישראלית. פעילות המכינה מבוססת על שלושה עמודי תווך: עשייה חברתית משמעותית בפריפריה החברתית, למידה חווייתית של סוגיות ליבה בתחומי חברה, יהדות וציונות והכנה פיזית ומנטאלית לשירות משמעותי בצה“ל.

תכנית קשת

תכנית קשת הינה תכנית מנהיגות ישראלית שתכליתה להעניק לצעירים מעולים אפשרות לבנייה, חיזוק וטיפוח אישיות מנהיגותית ערכית המונעת מתוך תחושת שייכות ומחוייבות לעם היהודי ולמדינת ישראל. התכנית מבוססת על סדרה של סמינרים וימי שיא מרתקים המשלבים שטח,טיולים, הכרות בלתי אמצעית עם חלקיה השונים של החברה הישראלית, מפגשים מעוררי השראה עם מובילי דעה, יזמים ומנהיגים.

תכנית חץ

תכנית חץ תבור הינה תכנית ארצית להכנה פיסית ומנטלית לשירות בצה"ל המיועדת עבור תלמידי תיכון בכיתות י' עד י"ב' במטרה להגביר את נכונותם לשירות משמעותי בצה"ל מתוך תחושת שליחות. 

מרכז ההדרכה

מרכז הדרכה תבור הוקם בשנת 2018 על מנת להעשיר את שדרת המנהיגות הישראלית בתחום הפיקוד, החינוך והניהול תוך טיפוח זהותם הציונית והקניית כישורי ניהול, יזמות והובלה מעשיים.