הסיפור שלנו

המדרשה למנהיגות ציונית תבור פועלת מאז שנת 2010 במטרה לטפח עתודת מנהיגות צעירה למדינת ישראל המונעת מתוך שליחות ושייכות לעם היהודי, למורשת ישראל ולארץ ישראל, תוך טיפוח והקניית כישורי מנהיגות יזמות והובלה מעשיים. המדרשה מפעילה ארבע תכניות ליבה: מכינת תבור, ש”ש קשת- תבור, תכנית קשת לתלמידי תיכון ומכון תבור למפקדים וסגלי הוראה.

גלו עוד

התוכניות שלנו

המדרשה למנהיגות ציונית תבור פועלת מאז שנת 2010 במטרה לטפח עתודת מנהיגות צעירה למדינת ישראל המונעת מתוך שליחות ושייכות לעם היהודי, למורשת ישראל ולארץ ישראל, תוך טיפוח והקניית כישורי מנהיגות יזמות והובלה מעשיים. המדרשה מפעילה ארבע תכניות ליבה: מכינת תבור, ש”ש קשת- תבור, תכנית קשת לתלמידי תיכון ומכון תבור למפקדים וסגלי הוראה.

גלו עוד

"כרוחב הבסיס, גובה הפסגה" - יצחק שדה

המדרשה למנהיגות ציונית תבור פועלת מאז שנת 2010 במטרה לטפח עתודת מנהיגות צעירה למדינת ישראל המונעת מתוך שליחות ושייכות לעם היהודי, למורשת ישראל ולארץ ישראל, תוך טיפוח והקניית כישורי מנהיגות יזמות והובלה מעשיים.